Hodowla

Jednym z najczęściej powtarzanych argumentów używanych przez organizacje domagające się wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych jest twierdzenie, że dla zachowania dobrostanu norki hodowlanej konieczne jest zapewnienie jej możliwości pływania. Naukowcy temu zaprzeczają...

Ważnym ekologicznym aspektem w hodowli zwierząt futerkowych jest sam produkt, czyli skóra wraz z okrywą włosową. Wytwarzana w sposób naturalny składa się głównie ze związków ulegających naturalnym biochemicznym przemianom w procesie rozkładu. Bez względu na postać surową czy też przetworzoną na futro, jest to produkt naturalny i bezpieczny dla środowiska.

Krótka okrywa włosowa oraz gruba i gęsta warstwa spodnia to cechy charakteryzujące skóry dobrej jakości. To z nich najczęściej powstają futra. Skóry niższej jakości przeznacza się natomiast na czapki czy torebki. Na jakość skór niewątpliwy wpływ ma odpowiednie żywienie zwierząt, ich geny oraz zarządzanie firmą.

Hodowla zwierząt futerkowych ma znaczący wpływ na polską gospodarkę, branża ta stanowi jedną z najbardziej rentownych gałęzi polskiego rolnictwa. Eksperci Banku Zachodniego WBK w rankingu Eksportowe TOP50 2016 umieścili branżę hodowli zwierząt futerkowych na 3. miejscu najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki. Co więcej, jest to branża niemal w całości oparta na polskim kapitale...
Co się dzieje ze zwierzętami uwanlnianymi przez ekoterrorystów?Czy są w stanie przetrwać na wolności? Jakie zgrożenia niesie za sobą działność osób podających się za ekologów?...
Wielokrotnie podnoszono już kwestię tego, że hodowla zwierząt futerkowych jest niemal wzorowym przykładem branży operującej w tzw. obiegu zamkniętym, do którego coraz śmielej stara się zachęcać Unia Europejska oraz najbardziej zaawansowane gospodarki świata.
Dobrostan odzwierciedla światowe kierunki w kształtowaniu warunków życia zwierząt gospodarskich.Uważa się, że stosowane metody produkcji powinny być zastąpione takimi, które będą silnie eksponowały samopoczucie zwierząt w środowisku hodowlanym.
Paradoksem walki tzw. organizacji ekologicznych z przemysłem futrzarskim nie są jedynie źródła finansowania tychże grup aktywistów, które często sięgają samego jądra przemysłowej utylizacji oraz hodowców zwierząt futerkowych z państw trzecich.
Redukcja emisji amoniaku do atmosfery jest jednym z celów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów
Zwierzęta futerkowe są uznawane za zwierzęta gospodarskie w takim samym stopniu jak bydło, świnie, owce, konie czy drób. Dlatego też wszelkie regulacje prawne odnoszące się do ogólnie rozumianych „zwierząt gospodarskich”, nale- ży postrzegać także w odniesieniu do lisów, norek czy szynszyli; dotyczy to zwłaszcza zagadnienia dobrostanu zwierząt.
Zachowanie zwierząt, podobnie jak ludzi, jest przeważnie ukierunkowane na realizację określonych działań, czyli jest celowe. W drodze ewolucji mechanizm biologiczny zachowań ukształtował się tak, że służą one np. zachowaniu życia, odżywianiu, pozostawieniu potomstwa itp.
ferma norek

Fermowa hodowla zwierząt futerkowych istnieje już od około 120 lat, a więc od momentu, kiedy powstały pierwsze fermy w Ameryce Północnej i Kanadzie. W obecnych czasach ma ona zorganizowaną i uregulowaną prawnie działalność, bowiem jest częścią rolnictwa i znaczącym źródłem dochodów.

Długotrwałe utrzymywanie się wysokich temperatur jest bardzo dotkliwe nie tylko dla organizmu ludzkiego. Upały mają niekorzystny wpływ również na zwierzęta.

Odpowiedź będzie prosta, ponieważ chcę chodzić w zdrowej odzieży i nie chcę chorować. Skóry naturalne spełniają wszystkie wymagania stawiane przez ochronę środowiska...

ferma norek

Norki są szczególnie narażone na cztery śmiertelne choroby. Zalicza się do nich: botulizm, czyli zatrucie jadem kiełbasianym...

Stres jest stanem organizmu, który może być wywołany przez różne bodźce (stresory), które są nie obojętne dla organizmu. Są to najczęściej bardzo silne przeżycia psychiczne...

Chów zwierząt futerkowych jest działem specjalnej produkcji rolniczej i należy go traktować tak samo jak chów innych gatunków zwierząt gospodarskich...

Norka fermowa a dziko żyjąca

Norka amerykańska (Mustelavison, Neovisonvison) to gatunek drapieżnego ssaka średniej wielkości należącego do rodziny Mustelidae(łasicowate) o wyraźnie...

 

Copyright enorka.info 2017